X

Terugblik Oecomenisch vesper Raad van Kerken

Annelys 0 24


“De Raad van Kerken Amsterdam organiseerde op 4 mei voorafgaande aan de Nationale Dodenherdenking een
Oecumenische Vesper in de Waalse Kerk. In het gesproken woord en de liederen was ook aandacht voor
het actuele oorlogsgeweld.
Vertegenwoordigers uit diverse lidkerken gaven een bijdrage vanuit hun eigen liturgische traditie.
De Vesper is nog terug te zien via: Waalse Kerk Amsterdam - Kerkdienstgemist.nl “

RSS