X

Verantwoording

Het eerste initiatief voor het project om te komen tot deze Gids Christelijke Gemeenschappen in Amsterdam en omgeving kwam in 2018 van kerken in Amsterdam Zuidoost, de Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt (I.N.S., met voorzitter Jan de Jonge) en de Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie.

Uiteindelijk is het een project geworden waarin de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL), de Raad van Kerken Amsterdam, de Stichting Samen Kerk In Nederland (SKIN, die internationale en migrantenkerken ondersteunt), de Stichting Rains of Blessings for All Nations en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam samenwerken. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van het project.

De stuurgroep heeft uitvoerend medewerkers voor het project aangesteld en met hen een voorlopige database van christelijke geloofsgemeenschappen per stadsdeel/gemeente aangelegd. Er is een vragenlijst opgesteld, zowel in het Nederlands als het Engels. Deze is gedigitaliseerd en naar de geloofsgemeenschappen verstuurd. De teruggezonden vragenlijsten zijn verwerkt en in samenwerking met Kerk op de Kaart op deze website geplaatst.

De stuurgroep was afhankelijk van de christelijke gemeenschappen voor het verstrekken van gegevens. De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. De stuurgroep is alleen verantwoordelijk voor de wijze waarop de gegevens verwerkt zijn. In de Gids zijn ook de gegevens meegenomen van christelijke gemeenschappen in Amsterdam e.o. die eerder werden opgenomen in een website voor migrantenkerken, die door SKIN wordt beheerd.
Van christelijke gemeenschappen die geen vragenlijst hebben ingevuld en niet in de gids van migrantenkerken zijn opgenomen, zijn zoveel mogelijk wel een aantal basisgegevens opgenomen. 

De stuurgroep beseft dat gegevens over de christelijke gemeenschappen aan verandering onderhevig zijn. De stuurgroep voorziet in de mogelijkheid gegevens te wijzigen.

Het project is, naast een bijdrage van het project participerende organisaties, financieel gesteund door de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk in Actie), de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Stichting I.N.S. Met grote erkentelijkheid vermelden wij hun namen.

 
 

Waarom deze website?

In Amsterdam en omliggende gemeenten zijn er vele kerken of andere christelijke gemeenschappen. Ze hebben gemeen dat ze het geloof in Jezus Christus delen.
Ze kennen ook veel verschillen: in de traditie waarin ze staan, in de duur van hun bestaan, in sociaal-culturele achtergrond van hun leden, in liturgie, in hoe ze de Bijbel uitleggen, in wat het betekent christen te zijn, in taal, in activiteiten, in organisatie, in de bijdrage die zij aan de samenleving geven. Om een kerk te vinden die bij je past is het behulpzaam om te weten hoe iedere christelijke gemeenschap zichzelf beschrijft. De verschillende christelijke gemeenschappen hebben daarvoor een reeks vragen beantwoord en de antwoorden zijn op deze website terug te vinden.

In deze gids onderscheiden we christelijke gemeenschappen in:

 • Stadsdeel/gemeente van vestiging
 • Stroming waartoe zij zich rekenen
 • Kerkverband waartoe zij behoren
 • Verbinding met koepelorganisaties
 • Karakter van de geloofsgemeenschap
 • Taal
 • Land/regio van herkomst
 • Tijd van samenkomst
 • Activiteiten met sociaal/diaconaal karakter
 • Activiteiten gericht op geloofsonderricht/geloofsgesprek
 • Activiteiten gericht op evangelisatie/missionering
 • Activiteiten voor kinderen/jongeren

 

 

 

Toevoegen gegevens

Christelijke gemeenschappen die alsnog op de website vermeld willen worden kunnen zich aanmelden met een te verifiëren contactpersoon. Heeft u een wijziging dan kunt u een bericht sturen aan kerkengidsamsterdam@gmail.com. Via dit e-mailadres kunt u ook voor andere vragen contact opnemen.