X

Uitnodiging voor het Amsterdam Fellowship Diner 2023

Gratis diner voor voorgangers en (mede)leiders van kerken en christelijke organisaties in Amsterdam

Ieder jaar organiseren we als ACCL een diner voor voorgangers  / (mede)leiders van kerken, christelijke organisaties en bedieningen in Amsterdam. Het doel is om te beleven en te vieren dat we samen onderdeel zijn van het grote Lichaam van Christus in Amsterdam. We willen iedereen eren voor hun toewijding en dienstbetoon aan Gods werk in de stad en de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Welkom vanaf 17:00 uur om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Om 18:00 uur start het buffet en zal er tussendoor wat korte presentaties zijn over nieuws uit netwerken en organisaties in de stad. De nadruk van de avond ligt vooral bij ontmoeting van elkaar. 
We sluiten rond 19:45 uur af met een tijd van gebed. Daarna is er tijd om na te praten en te netwerken.
Per gemeente / organisatie verwelkomen we max 4 personen
Klik hier voor meer info en opgave.

Print
0 Comments

Categories: UncategorizedNumber of views: 862

Tags: